• Slideshow
  Dejiny obce Poproč

  Dejiny Poproča úzko súvisia s dejinami jasovského premonštrátskeho kanonického propošstva a tvoria jeho súčasť. Vznik obce mnohí rehoľní dejepisci spomínajú v súvislosti so zánikom osady Elchuan. Premonštrátsky kanonik, popročský farár - dekan Václav Kohauth Klobauszky, ktorý pôsobil v obci v rokoch 1848 - 1865, lokalizoval túto osadu do údolia potoka Olchwan (Olšava) za polia zvané Verceľ a Chotár.

   
 • Slideshow
  Zaujímavosti

  Písal sa dátum 21. január 1993, keď sa znovuzrodila činnosť Miestneho odboru Matice slovenskej v Poproči. Je to dôsledok vzniku samostatnej Slovenskej republiky a oživenia celonárodnej inštitúcie Matice slovenskej v Martine. Zakladajúcimi členmi boli PaedDr. Helena Štovčíková (rodená Juhárová), Mgr. Juraj Šlosárik, PhDr. Božena Anna Štovčíková, Mgr. Jana Frankovičová (rod. Komorová), p. Gejza Benko, p. Katarína Katušáková (rod. Sopková), Mgr. Eduard Juhár, Mgr. Helena Sopková (rod. Benková) a Ing. Štefan Jaklovský.

   
 • Slideshow
  Symboly obce

  Poproč používal vo svojich pečatiach základné banícke symboly – skrížené banícke kladivká doložené v 18. a 19. storočí. Už podľa prvého známeho pečatidla z roku 1783, ktoré sa stalo vzorom pre obnovenie obecného erbu, má v štíte skrížené banícke kladivká previazané stužkou s hviezdou v dolnom výseku rukovätí. Na horný okraj štítu je položená koruna a z nej vyrastajúci anjel je nosičom štítu. Prilby a prikrývadlá, ktoré sa ku kompletnému erbu žiadali, ale obec na ne nemala právo, sú nahradené barokizujúcimi volútami po stranách. Obdobný motív je na pečati z roku 1839 alebo 1840.

   
 
Športové podujatia

Dňa 23.7.2016 t.j. v sobotu usporiada OFK Slovan Poproč žiacky turnaj XI. ročník memoriálu Jakubka Michalka. Na podujatí sa okrem našich futbalistov zúčastnia aj futbalové nádeje z Turne n//Bodvou a Jasova. Začiatok je o 13:30 hod.
Dňa 24.7.2016 t.j. v nedeľu usporiada OFK Slovan Poproč futbalový turnaj dospelých - XVIII. ročník memoriálu Jána Žakarovského. Turnaja sa okrem našich futbalistov zúčatnia futbalové kluby Zemplínska Teplica a Budimír. Začiatok tohto futbalového podujatia je o 13:30 hod.
Výbor OFK Vás pozýva na tieto futbalové turnaje.

nový článok