Aktivity KC | Práve dnes sa v KC končí počítačový kurz

Aktivity KC

Prvý z kurzov organizovaných v rámci projektu "Rozvoj komunitnej práce a komunitných centier v obciach, mestách a mestských častiach východného Slovenska" sa dnes končí. Skupina účastníkov počítačového kurzu bola prevažne zostavená z nezamestnaných občanov, mamičiek na materskej dovolenke a dôchodcov. Výučba prebiehala v našom komunitnom centre 6 dní (každý deň po 4 hodiny). Absolventi kurzu by už mali mať základné poznatky o tom, z čoho sa počítač skladá a ako pracovať s wordom, excelom,elektronickou poštou a internetom. Najbližšie sa pripravujú kurzy základov anglického a nemeckého jazyka. Záujemcovia z radov nezamestnaných sa stále môžu prihlásiť u komunitnej pracovníčky - pani Ingrid Spišákovej.