Aktuality | Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach v zmysle § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších  predpisov ODVOLÁVA čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV a Košice – okolie dňom 12. apríla 2017 od 14.00 hod..

Zoznam aktualít

1 2 ... 14 [>]