Aktuality | Oznam o voľných pracovných miestach v ZŠsMŠ Poproč

V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme  informáciu o voľných pracovných miestach v Základnej škole s materskou školou, Školská 3, Poproč - učiteľ / učiteľka v materskej škole, vychováteľ /vychovávateľka v školskom klube detí.

Zoznam aktualít

1 2 ... 14 [>]