Aktuality | Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice Vám týmto v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t/ zákona  č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ozmauje prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia:

24. júla 2017 v čase od 8.00 hod. do 10.30 hod.

24. júla 2017 v čase od 8.00 hod. do 10.30 hod

24. júla 2017 v čase od 10.00 hod. do 12.30 hod.

Zoznam aktualít

1 2 ... 14 [>]