Aktuality | Ponuka tlakovej kanalizačnej prípojky od spol. VVS, a.s. Košice

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice v rámci projektu "Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí mikroregiónu Bodva" ponúka vlastníkom nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú pod úrovňou komunikácie a nastala u nich situácia, že sú pod úrovňou novovybudovanej gravitačnej kanalizácie a majú zvýšené náklady na napojenie sa na verejnú kanalizáciu, nakoľko napojenie je možné len tlakovou kanalizačnou prípojkou, tzv. spoluúčasť pri realizáií tlakovej kanalizačnej prípojky /finančná spoluúčasť na nákladoch/. Akcia platí do 30.9.2017.

Ponuka spol. VVS, a.s., Košice - "Realizácia tlakových kanalizačných prípojok - Bodva"

Zoznam aktualít

1 2 ... 10 [>]