Aktuality | 8. ročník T-cup

8. ročník  POPROČ T –Cup
 • Usporiadateľ
  Obec POPROČ, Obecný úrad Poproč, Školská 2
 • Termín:
  9.9.2017
 • Miesto:
  Viacúčelové ihrisko v areáli Komunitného centra, Brezová 20;
 • Kategórie súťaží: 
  dvojhra mužov
  štvorhra mužov
 • Organizačné pokyny:
  Prihlášky: 
  p. Ingrid Spišáková, tel. číslo: 0917 450 552
  najneskôr do 27. augusta 2017 do 19:00 hod.
  Štartovné: 3,00 €  každý účastník
  Rozhodcovia: zabezpečuje organizačný výbor
  Ceny: 1., 2., a 3. miesto v každej kategórii
  Hrací systém: hrá sa na jeden set
  systém (skupiny resp. k.o.) bude určený podľa počtu prihlásených súťažiacich pred rozlosovaním
  Poistenie: každý súťažiaci hrá na vlastnú zodpovednosť
  O poradí v prípade skupín rozhodujú tieto kritéria:

1.                 počet víťaztiev

2.                 rozdiel gamov

3.                 väčší počet víťazných gamov

4.                 vzájomný zápas
Organizačný výbor tenisového turnaja:
Ing. Ján Toporčák st, Spišáková Ingrid                        

Zoznam aktualít

1 2 ... 15 [>]