Aktuality | Tombola 2017 - nevyzdvihnuté ceny

Vážení občania,

Na nižšie uvedenom zozname sú čísla výherných zlosovateľných vstupeniek, ktoré boli vyžrebované na  Dni obce Poproč 2017. Ak vlastníte vstupenku, ktorej číslo sa zhoduje s vyžrebovaným, vyhrávate cenu, ktorú si môžete vyzdvihnúť do 7 pracovných dní v kultúrnom dome – v  Obecnej knižnici v Poproči.  K vyzdvihnutiu ceny je nutné preukázať sa výherným lístkom!  Môžete tak učiniť v čase otváracích hodín.

8. cena – 27Q zelená

10. cena – 12Z zelená

11. cena – 39Q oranžová

21. cena – 64F zelená

29. cena – 10Q zelená

33. cena – 21C zelená

34. cena – 93C zelená

36. cena – 80K žltá

Ceny, ktoré nenájdu svojho majiteľa, prepadnú v  prospech ZŠ s MŠ Poproč, Domova dôchodcov Poproč, resp. v prospech Komunitného centra v  Poproči alebo Kultúrneho domu.

Zoznam aktualít

1 2 ... 14 [>]