Aktuality | Prerušenie prevádzky MŠ

Z dôvodu výskytu respiračných chorôb detí materskej školy, riaditeľka ZŠ
s MŠ v Poproči na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Košiciach, prerušuje prevádzku v MŠ od 20.2.2018 – 23.2.2018

Zoznam aktualít

1 2 ... 15 [>]