Aktuality | Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Poproči oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy v Poproči v školskom roku 2018 / 2019 sa uskutoční  dňa 05.04.2018 ( vo štvrtok ) od 13.00 hod do 17.00 hod v 1. A triede ZŠ s MŠ Poproč.

Prosíme, aby ste prišli na zápis spoločne s dieťaťom a priniesli so sebou rodný list dieťaťa a 20.- € na zakúpenie učebných pomôcok (písanky s predtlačou, pracovný zošit).

V prípade nevyhovujúceho termínu môžu prísť rodičia na zápis v inom termíne na základe telefonického dohovoru do 30. apríla 2018 s riaditeľkou ZŠ s MŠ Poproč na tel.č.055 / 466 44 17.

Zoznam aktualít

1 2 ... 19 [>]