Aktuality | Pozvánka na pracovné stretnutie zamerané na prípravu Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Poproč 2018 - 2022

Obec Poproč v spolupráci s Centrom regionálneho rozovja Košického kraja, n.o. Vás pozývajú na pracovné stretnutie zamerané na prípravu Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Poproč 2018 -2022, ktoré sa uskutoční dňa 21. mája 2018,  t.j. v pondelok o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Poproči.

Program pracovného stretnutia:

1. Úvodné slovo

2. Informácia ku komunitnému plánovaniu 

3. Vyhodnotienie dotazníkového prieskum

4. Predloženie návrhu na základe výsledkov dotazníkového prieskumu

5. Diskusia

6. Záver.

Zoznam aktualít

1 2 ... 17 [>]