Aktuality | Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice-okolie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie vám oznamuje, že v súlade s Národným kontrolným programom pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2018 je  okres Košice-okolie vymedzený ako oblasť s aktívnym monitoringom Afrického moru ošípaných. Africký mor ošípaných je choroba, ktorá podlieha hláseniu v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Na základe tohto zákona  Regionálna veterinárna a potravinová správa žiada o nahlásenie všetkých chovateľov ošípaných (aj neregistrovaných, aj chovateľov, ktorí majú iba jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu) v termíne do 25.5.2018 na Obecný úrad v Poproči, osobne alebo telefonicky na tel. č. 055/4668 171. Uviesť: meno a priezvisko držiteľa zvierat, adresu, tel. kontakt, počet chovaných ošípaných.

Informačný leták RVaPS Košice-okolie

Zoznam aktualít

1 2 ... 17 [>]