Aktuality | Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach v zmysle § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2) Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov o d v o l á v a čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Košice I až IV a Košice – okolie dňom 16.8.2018.

Zoznam aktualít

1 2 ... 18 [>]