Aktuality | Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zoru v Košiciach v zmysle § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2) Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov o d v o l á v a čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Košice I až IV a Košice – okolie dňom 29.6.2018 od 12.00 hod..

List ORHaZz v Košiciach zo dňa 29.6.2018

Zoznam aktualít

1 2 ... 14 [>]