Aktuality | Prečo nevypaľovať

Úmyselným  a cieľavedomým vypaľovaním dochádza k porušovaniu zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi v znení neskorších predpisov. Zároveň sa porušuje zákon NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Za porušenie týchto zákonov, môžu občania dostať vysoké pokuty. Občan môže dostať pokutu 332 €, právnická osoba až do 16 596 €.

Zákonne spôsoby ako sa zbaviť biologického odpadu z porastov je kompostovanie na súkromnom kompostovisku alebo zber biologického odpadu, ktorý Obec vykonáva, nahlásením na Obecný úrad na tel. č. 055/4668 171. Konáre žiadame upraviť do dĺžky 1,5 m, kvôli nakladaniu a prevozu a drobný biologický odpad do vriec.

Zoznam aktualít

1 2 ... 18 [>]