Aktuality | Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - hlasovanie mimo volebnej miestnosti

V zmysle § 24 ods. 7 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „občan, ktorý sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôže dostaviť v deň konania volieb do volebnej miestnosti, môže sám alebo prostredníctvom inej osoby požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti a to len v územnom obvode volebného okrsku.“

Požiadať o voľbu mimo volebnej miestnosti (do prenosnej volebnej urny) môžete:

  • do piatka 9. 11. 2018 :
  • osobne na Obecnom úrade v Poproči, Školská 2 alebo

na telefónnom čísle 055/466 81 71 a to v pracovných dňoch a úradných hodinách.

  • v deň konania volieb t.j. v sobotu 10.11.2018 :
  • priamo vo volebných miestnostiach, na telefónnom čísle 055/466 44 17 alebo na mobilných telefónnych číslach:

pre volebný okrsok č. 1 (východná časť obce + Partizánska ulica):      0905 562 010 

pre volebný okrsok č. 2 (západná časť obce):                                          0915 912 724


Zoznam aktualít

1 2 ... 19 [>]