Aktuality | Vrátenie kníh do knižnice bez poplatku

Obecná knižnica vyzýva čitateľov, ktorí majú dlhodobo vypožičané knihy, aby ich do konca novembra 2018 vrátili. Nebude sa účtovať poplatok za prekročenie výpožičnej doby. Ďakujeme.

Zoznam aktualít

1 2 ... 18 [>]