Aktuality | Obsadenie člena komisie obecného zastupiteľstva

V súvislosti so zostavovaním členov komisií OZ Vám oznamujeme, že  v zmysle § 4 ods. 2  platného Rokovacieho poriadku komisií obecného zastupiteľstva, návrhy na obsadenie komisií môže obecnému zastupiteľstvu predložiť každý občan. Preto ak poznáte odborníka, ktorý by chcel pracovať v niektorej z komisií obecného zastupiteľstva  t.j. v komisii finančnej, v komisii  životného prostredia a projektového plánovania, v komisii kultúry a športu alebo v komisii školstva a sociálnych vecí, doručte do 31.12.2018 na obecný úrad návrh na obsadenie člena komisie na predpísaných tlačivách, ktoré nájdete na web stránke obce alebo si ich môžete osobne vyzvihnúť na obecnom úrade v úradných hodinách.

Tlačivá

Zoznam aktualít

1 2 ... 19 [>]