Aktuality | Vývoz komunálneho a separovaného odpadu v mesiaci január

Oznamujem Vám, že v mesiaci január sa uskutoční :

- vývoz komunálneho odpadu z kuka nádob dňa 4. januára 2019 a 18. januára 2019,

- vývoz vyseparovaných zložiek odpadu - PLASTOV dňa 12. januára 2019.

Na kalendári vývozu odpadov pre rok 2019 s firmou KOSIT a.s. Košice intenzívne pracujeme, po jeho spracovaní bude doručovaný do domácností.

Zoznam aktualít

1 2 ... 19 [>]