Aktuality | Ľadové korčuľovanie

V stredu, 30.1.2019 Vás pozývame, vzhľadom na počasie, na posledné korčuľovanie na ľadovú plochu vytvorenú na multifunkčnom ihrisku pri komunitnom centre:

- v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod. - verejné korčuľovanie /bez hokejok a pukov!/,

- ak to ľadová plocha dovolí, v čase od 18.00 do 19.00 hod. - hokej.

Z dôvodu bezpečnosti Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie Pokynov pre verejné korčuľovanie, predídeme tým rôzny kolíznym situáciám, ich rešpektovaním si vzájomne vytvoríme príjemnú atmosféru pri aktívnom trávení voľného času. Ďakujeme!

POKYNY PRE VEREJNÉ KORČUĽOVANIE:

  1. Vstupom na ľadovú plochu sa každý návštevník podriaďuje týmto pokynom a pokynom službukonajúceho zamestnanca.
  2. Vstup na ľadovú plochu je na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, prevádzkovateľ nezodpovedá za úrazy vzniknuté počas korčuľovania.
  3. Pri plnom obsadení klziska je prevádzkovateľ oprávnený klzisko uzatvoriť a prerušiť vstup dovtedy, kým sa plocha klziska neuvoľní.
  4. V areáli je zakázané správať sa spôsobom, ktorý by ohrozoval bezpečnosť ostatných návštevníkov a prevádzku klziska, je zakázané vodiť do areálu psov, ničiť alebo znehodnocovať zariadenie areálu, znečisťovať ľadovú plochu a areál odhadzovaním odpadkov a nepotrebných predmetov.
  5. Samostatne môžu na klzisko vstupovať len osoby vo veku od 6 rokov.
  6. Ľadová plocha je určená predovšetkým na verejné korčuľovanie, na ľade je dovolené používať bránky, hokejku, puk a loptičku iba v čase vyhradenom službukonajúcim zamestnancom obce.
  7. Je zakázané fajčenie cigariet a cigár na ľadovej ploche a v celom areáli multifunkčného ihriska.
  8. Počas úpravy ľadu je vstup na ľadovú plochu zakázaný.
  9. Prevádzkové hodiny budú vždy aktualizované podľa počasia a zverejnené na stránke obce www.poproc.sk a faceboovej stránke obce.

Zoznam aktualít

1 2 ... 19 [>]