Aktuality | Nové knihy zakúpené s podporou Fondu na podporu umenia

V akvizícii s finančnou podporou Fondu na podporu umenia pribudlo do knižničného fondu obecnej knižnice 132 kníh. 

Fond na podporu umenia, z verejných zdrojov, vo výzve č. 9/2018, v programe 5.1.3. - Akvizícia knižníc, na základe podanej žiadosti Obecnej knižnice Poproč, zaevidovanej pod č. 18-513-04615, a na základe predloženého projektu "Kniha, sprievodca generáciami", poskytol 1200,- € na doplnenie a skvalitnenie knižničného fondu Obecnej knižnice.

Zoznam aktualít

1 2 ... 18 [>]