Aktuality | Úprava úradných hodín Obecného úradu v Poproči v termíne od 18.2.2019 do 22.2.2019

Oznamujeme Vám, že v dňoch 21.2.2019 a 22.2.2019 bude Obecný úrad v Poproči z technických príčin a z dôvodu účasti zamestnancov obce na školení zatvorený. Z uvedených dôvodov boli v priebehu celého týždňa upravené úradné hodiny pre verejnosť a to nasledovne:

  • dňa 19.2.2019 t. j. utorok od 7.30 hod.  do 18.00 hod. (obedňajšia prestávka od 12.00 hod. do 12.30. hod. )
  • dňa 20.2.2019 t. j. v stredu od 8.00 hod. do 16.30. hod. (obedňajšia prestávka)
  • v dňoch 21.2.2019 a 22.2.2019 v súrnych prípadov ako napr. :
  • matričná udalosť (úmrtie, ...) kontaktujte matričný úrad na tel. čísle 0905 562 010 – p. Ladislava Šestáková dňa 21.2.2019 t. j. vo štvrtok  čase od 7.30 hod do 15.30 hod. a dňa 22.2.2019 t. j. v piatok  od 8.00 – 13.00 hod.
  • osvedčenie podpisu, listín na tel. č. 0915 912 724 – p. Eva Benková a to dňa 21.2.2019 t. j. vo štvrtok  čase od 7.30 hod do 15.30 hod. a dňa 22.2.2019 t. j. v piatok  od 8.00 – 13.00 hod.  Tieto agendy vybavíte vo štvrtok a v piatok  v  Miestnom kultúrnom stredisku, na poschodí v obecnej knižnici, po telefonickom dohovore.
  • hlasovací preukaz pre voľbu prezidenta môžete vybaviť v tieto dni, elektronicky na e-mailovej adrese: sekretariat@poproc.sk Žiadosť musí obsahovať  údaje o voličovi meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu). Od 25.2.2019 bude možné opäť hlasovací preukaz vybaviť aj osobne.
  • hlásenia v obecnom rozhlase budú možné opäť od 25.2.2019.

Telefonický kontakt na starostku obce -  0907 950 728.

Ďakujeme za pochopenie.


Zoznam aktualít

1 2 ... 19 [>]