Aktuality | 22. marec - Svetový deň vody

Vážení spoluobčania, rodičia, starí rodičia, príbuzní a milovníci prírody!

           V našej základnej škole sú žiaci zapojení do medzinárodného certifikačno-vzdelávacieho programu s názvom „Zelená škola“. Je to program zameraný na praktické a vzdelávacie aktivity spojené s ochranou a tvorbou životného prostredia.

Aktivity sú zamerané na tému voda, ktoré realizujú formou „Učíme sa navzájom“. Starší žiaci z kolégia zelenej školy učia mladších spolužiakov, informovali ich o možnostiach šetrenia s vodou, pripomenuli im, ako správne splachovať, kontrolovať vodu, aby zbytočne netiekla, neplytvať vodou pri umývaní a pod.

Viete, že:  - najviac vody sa v škole spotrebuje na toaletách?

                  - kvapkajúcim kohútikom – 10 kvapiek/ min. odkvapká zbytočne až 160 l vody za mesiac?

                  - vďaka dvojfázovému splachovaniu na WC sa dá ušetriť  50-70% vody?

                  - najviac vody v domácnosti ušetrite v kúpeľni a v kuchyni?

Veríme, že získané poznatky budú deti využívať nielen v škole, ale aj doma, a to nielen jeden deň v roku – 22.3 – Svetový deň vody, ale počas celého roka. Preto dúfame, že sa nám  aj s Vašou pomocou podarí splniť aktivity, ktoré máme v našom pláne, a že tento rok obhájime a získame certifikát –Zelená škola.

Ďakujeme za spoluprácu.                                                                                            Kolégium Zelenej školy

Zoznam aktualít

1 2 ... 19 [>]