Geografické údaje

Obec Poproč leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria na ľavom brehu rieky Bodvy. Stred obce dosahuje nadmorskú výšku 356 m nad morom. Povrch sa znižuje smerom na juhozápad a stúpa smerom na sever a severozápad. Matematicko-geografická poloha je určená 48°43´ severnej zemepisnej šírky a 20°58´ východnej zemepisnej dĺžky. Rozloha katastrálneho územia obce je 2670 ha. Obec patrila do Abovsko-turnianskej župy, okresu Moldava nad Bodvou, Košického kraja, potom do okresu Košice-vidiek, Košice okolie a Košického samosprávneho celku.