Klimatické podmienky

Zavŕšením klimatickej charakteristiky každej oblasti je jej zatriedenie do celkového rámca našej Zeme, respektíve príslušného pásma. Obec Poproč zaraďujeme podľa klimatickej klasifikácie do mierne teplej oblasti s priemernými ročnými teplotami 5° C - 8° C a s ročnými zrážkami 600 - 800 mm.
Kronikár obce venoval pozornosť aj charakteristike počasia. Na strane 58 sa v kronike píše o mimoriadnych zmenách a výkyvoch počas ročných období, napr. 1. júla 1963 uvádza najväčšiu búrku, počas ktorej blesk zničil komín na rodinnom dome Jána Petráša.