Klub slovenských turistov

Adresa:
KST Poproč
Slnečná 29
04424 Poproč
Tel.č.: 055/4668 111, 0905 487 723

Výbor KST:
predseda: Ing. Štefan Rusnák
tajomník: Miroslav Juhár
hospodár: Jozef Križek
členovia: J. Grác, B. Juhásová, F. Juhás, V. Sepši, Jozef Sopko, Ján Sopko, J. Tišťan

Organizovaná turistika má v Poproči niekoľkodesaťročnú tradíciu. Súčasný klub lovenských turistov vznikol v roku 1993 ako občianske združenie a nadviazal na činnosť bývalých organizácií (ZRTV a pod.). V súčasnosti má 24 členov. Medzi jeho hlavné každoročné podujatia patrí Šľapaj do Poproča a tradičný Silvestrovský výstup na Kobyliu horu. Členovia sa každoročne zúčastňujú celoslovenských zrazov turistov, národných výstupov na Kriváň a ostatných akcií turistov.