Klub slovenských turistov

Adresa:
KST Poproč
Slnečná 29
04424 Poproč

Tel.č.: 055/4668 111, 0905 487 723

E-mail: kstpoproc@mail.t-com.sk, kstpoproc@gmail.com

Web: kstpoproc.6f.sk

Výbor KST:
predseda: Ing. Štefan Rusnák
tajomník: Miroslav Juhár
hospodár: Štefan Urbančík
členovia výboru: Imrich Grác ml., Blanka Juhásová, Ing. Róbert Juhás, Jozef Krížek, Viliam Sepši, Jozef Sopko, Ján Tišťan.

Organizovaná turistika má v Poproči niekoľko desaťročnú tradíciu. Súčasný klub slovenských turistov vznikol v roku 1993 ako občianske združenie a nadviazal na činnosť bývalých organizácií (ZRTV a pod.). V súčasnosti má 33 členov. Medzi jeho hlavné pravidelné podujatia patrí Šľapaj do Poproča a tradičný Silvestrovský výstup na Kobyliu horu. Členovia sa každoročne zúčastňujú stretnutí čitateľov časopisu Krásy Slovenska,  celoslovenských turistických zrazov, národných výstupov na Kriváň a ostatných turistických akcií.