Komisie OZ

Komisia finančná:

Členovia z radov poslancov OZ:

 1. PhDr. Zita Baníková - poslankyňa, predsedníčka finančnej komisie
 2. Ing. Viliam Komora - poslanec, člen finančnej komisie
 3. Martin Jasaň - poslanec, člen komisie

Členovia z radov občanov - odborníkov:

 1. Ladislava Mihaľová - menovaná členka
 2. Ing. Mariana Pavlišinová - menovaná členka
 3. Ing. Miriam Michalková - menovaná členka
 4. Ing. Eva Petrášová - menovaná členka

Komisia životného prostredia a projektového plánovania:

Členovia z radov poslancov OZ:

 1. Mgr. Zuzana Bradová - poslankyňa, predsedníčka komisie ŽP a PP
 2. Ing. Branislav Hanko - poslanec, člen komisie ŽP a PP

Členovia z radov občanov - odborníkov:

 1. Ing. Róbert Ducsay - menovaný člen
 2. Ing. Iveta Ducsayová - menovaná členka
 3. Ing. Ivana Fabiánová - menovaná členka
 4. Ing. František Petráš - menovaný člen
 5. Bc. Anna Benková - menovaná člnka

Komisia kultúry a športu:

Členovia z radov poslancov OZ:

 1. Mgr. Dajána Špegárová - poslankyňa, predsedníčka komisie kultúry a športu
 2. Peter Mudroň - poslanec, člen  komisie kultúry a športu

Členovia z radov občanov - odborníkov:

 1. Mgr. Nina Molnárová - menovaná členka
 2. Dana Sakáčová - menovaná členka
 3. Bc. Tomáš Kraus - menovaný člen
 4. Oleg Brada - menovaný člen
 5. Karol Hiľovský - menovaný člen
 6. Jana Juríková - menovaná členka

Komisia školstva a sociálnych vecí:

Členovia z radov poslancov OZ:

 1. Bc. Iveta Vincová - poslankyňa, predsedníčka komisie školstva a sociálnych vecí
 2. Jozef Harčarik - poslanec, člen komisie školstva a sociálnych vecí

Členovia z radov občanov - odborníkov:

 1. Eva Benková - menovaná členka
 2. RNDr. Božena Mihóková - menovaná členka
 3. Agnesa Timková - menovaná členka
 4. Mgr. Eva Klešíková - menovaná členka
 5. Mgr. Katarína Harčariková - menovaná členka
 6. Ivana Vincová - menovaná členka
 7. Ing. Mária Petrášová - menovaná členka

Dokumenty na stiahnutie