Komisie OZ

Komisia finančná:

Členovia z radov poslancov OZ:

 1. Ing. Eva Petrášová - predsedníčka finančnej komisie
 2. PhDr. Dominika Vincová 
 3. PhDr. Zita Baníková

Členovia z radov občanov - odborníkov:

 1. Ladislava Šestáková - tajomník komisie
 2. Ing. Mariana Pavlišinová 
 3. Ing. Ľudovít Petráš
 4. Ing. František Vindt
 5. Ing. Miriam Michalková
 6. Ing. Denisa Jurčinová

Komisia životného prostredia a projektového plánovania:

Členovia z radov poslancov OZ:

 1. Ing. Branislav Petráš, PhD. - predseda komisie 

Členovia z radov občanov - odborníkov:

 1. Bc. Anna Benková
 2. Ing. Marek Jasaň
 3. Ing. arch. Mariana Šimková
 4. Ing. Ivana Fabianová
 5. Mgr. Ľuboš Juhár - tajomník komisie
 6. Ing. Štefan Hužvár
 7. Ing. Róbert Vinca
 8. Ján Spišák 

Komisia kultúry a športu:

Členovia z radov poslancov OZ:

 1. Ing. Ján Spišák - predseda komisie
 2. Mgr. Katarína Harčariková

Členovia z radov občanov - odborníkov:

 1. Ing. Martina Pástorová
 2. Oleg Brada 
 3. Mgr. Dajána Špegárová - tajomník komisie
 4. Martin Gumáň
 5. PhDr. Viktor Jasaň
 6. Karol Hiľovský
 7. Bc. Dávid Majcher

Komisia školstva a sociálnych vecí:

Členovia z radov poslancov OZ:

 1. Mgr. Zuzana Bradová - predseda komisie
 2. Mgr. Dominika Hiľovská

Členovia z radov občanov - odborníkov:

 1. RNDr. Božena Mihóková 
 2. Ing. Mária Petrášová
 3. Eva Benková
 4. Mgr. Katarína Grácová - tajomník komisie
 5. Mgr. Valéria Bláhovská
 6. Mgr. Iveta Poracká
 7. Gabriela Hiľovská

Dokumenty na stiahnutie