Kontakt - miestne kultúrne stredisko

Meno Pozícia Telefón Mobilný telefón Fax
Ing. Martina Pástorová vedúci úseku MKS 055/ 4664 449 0908 313 375
Oleg Brada pracovník obecnej knižnice 055/4664449