Kontakt - obecný úrad

Meno Pozícia Telefón Mobilný telefón Fax
Ing. Iveta KOMOROVÁ HIĽOVSKÁ starostka obce 055/4668171 0907 950 728
Eva Benková sekretariát, sociálny pracovník obce 055/4668171
Jana Baníková evidencia obyvateľstva, správa daní a poplatkov 055/4668171
Bc. Anna Benková stavebný úrad 055/4668171
Ladislava Šestáková matrikárka, ekonómický úsek 055/4668171
Marek Brada správca Domu smútku 0915 507 275
Lucia Molnárová kancelária prvého kontaktu 055/ 4668171
Ingrid Spišáková komunitná pracovnička 0917 450 552
Martin Sopko vedúci úseku obecných služieb 055/ 4664511 0905 562 010
Ing.  Martina Pástorová vedúca úseku miestneho kultúrneho strediska 055/ 4664449 0908 313 375 055/ 4664 497