Kontakt - ostatné kontakty

Meno Pozícia Telefón Mobilný telefón Fax
Farský úrad Poproč 055/4664393
Pošta Poproč 055/4664223
Integrovaný záchranný systém 112
Hasiči 150
Hasičský zbor Moldava nad Bodvou 055/ 4602222
Rýchla zdravotnícka pomoc 155
Falck Záchranná, a.s. dispečing 055/2813300 055/2813301
Polícia 158
Obvodné oddelenie Policajného zboru, Jasov 055/4664123
Dispečing elektrárne 0850/123333, 0800/ 123332
Plynárne Moldava nad Bodvou 055/ 4602874
Dispečing VVS,a.s. (vodárne) 055/6427507 0902/968286