Kontakt - základná škola s materskou školou

Meno Pozícia Telefón Mobilný telefón Fax
RNDr. Božena Mihóková riaditeľka ZŠ s MŠ 055/4664417