Kultúra

Adresa: Miestne kultúrne stredisko
Kultúrna 1, 044 24 Poproč
Tel. č.: 055/ 4664 449, 0908 313 375

Fax.č.: 055/ 4664 497

E-mail: mks.poproc@poproc.sk
Otváracie hodiny: PON - PIA  07:30 - 15:30 hod.*

* Upozornenie: otváracie hodiny MKS nie sú totožné s otváracími hodinami knižnice.

Rastúci počet obyvateľov po roku 1945 si vyžiadal výstavbu Kultúrneho domu, nakoľko priestory reštaurácie Baník už neboli vyhovujúce. Veľkú zásluhu na jeho vybudovaní mali miestni baníci. Budova kultúrneho domu bola odovzadaná do užívania 21.januára 1965 pri príležitosti 20. výročia oslobodenia obce. Od toho času žil kultúrny dom rôznymi koncertmi, divadelnými predstaveniami, kurzmi či inými aktivitami. Nie je tomu inak ani dnes.

V súčasnosti sú miestnym kultúrnym strediskom v spolupráci s inými organizáciami uskutočňované rôzne kultúrne a spoločenské podujatia v priebehu celého roka, napríklad: Matičný ples, Veľkonočná tvorivá dielňa, Deň učiteľov, Deň matiek, oslavy SNP, oslavy Dňa obce, Ondrejovanie, Mikuláš či Vianočná akadémia a Štefanská zábava. Fotografie z uvedených kultúrno - spoločenských akcií nájdete vo fotogalérii.

Miestne kultúrne stredisko je veľký komplex, ktorý využívajú aj športové kluby, hudobné telesá či miestne organizácie. V jeho priestoroch na poschodí sú vytvorené a 5 dní v týždni prístupné Matičná expozícia i Obecná knižnica Poproč.

Širokej verejnosti (najmä podnikateľskej) dávame do pozornosti aj možnosť prenajatia si niektorých miestností. V prípade záujmu a ďalších otázok kontaktujte telefonicky alebo e-mailom vedúcu MKS počas vyššie uvedených otváracích hodín.