Úradná tabuľa

(3161.35 kb)
Hospodárenie obce Poproč za rok 2012
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012
(2812.66 kb)
Hospodárenie obce Poproč za rok 2012
Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy k 31.12.2012
(417.57 kb)
Hospodárenie obce Poproč za rok 2012
Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2012
(456.11 kb)
Hospodárenie obce Poproč za rok 2012
Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31.12.2012
(6061.7 kb)
Hospodárenei obce Poproč za rok 2013
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
(276.18 kb)
Hospodárenie obce Poproč za rok 2013
Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtových pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy k 31.12.2013
(537.86 kb)
Hospodárenie obce Popročk 31.12.2013
Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy k 31.12.2013
(417.57 kb)
Hospodárenie obce Poproč za rok 2013
Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií k 31.12.2013
(51.02 kb)

Kalendár vývozu odpadu