Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Poproč
Školská 2, 044 24 Poproč

Telefón055/4668 171
E-mail: info@poproc.sk

Starosta: Ing. Štefan Jaklovský

Zástupca: PhDr. Zita Baníková

Kontrolór: Ing. Jaroslav Hospodár

Poslanci OZ:

PhDr. Zita BANÍKOVÁ
Mgr. Zuzana BRADOVÁ
Ing. Branislav HANKO
Jozef HARČARIK
Martin JASAŇ
Ing. Viliam KOMORA
Peter MUDROŇ
Mgr. Dajána ŠPEGÁROVÁ
Bc. Iveta VINCOVÁ