Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Poproč
Školská 2, 044 24 Poproč

Telefón055/4668 171
E-mail: info@poproc.sk

Starosta: Ing. Iveta Komorová Hiľovská

Zástupca:  Ing. Ján Spišák

Kontrolór: Ing. Jaroslav Hospodár

Poslanci OZ:

Ing. Branislav Petráš, PhD.

Mgr. Zuzana Bradová

PhDr. Zita Baníková

Mgr. Dominika Hiľovská

PhDr. Dominika Vincová

Mgr. Katarína Harčariková

Ing. Ján Spišák

Ing. Eva Petrášová

Ing. Viliam Komora