Úsek Komunitného centra

Adresa:
Komunitné centrum v Poproči
Brezová 20,
044 24 Poproč

Pracovníčka Komunitného centra

Ingrid SPIŠÁKOVÁ

Tel.: 0917 450 552

E-mail: kom.centrum@centrum.sk

 • správa viacúčelového ihriska
 • príprava a organizácia voľnočasových a vzdelávacích  aktivít v KC
 • vyberanie poplatkov
 • servisné činnosti pre OFK – prepisovanie listov, práce v práčovni, otváranie a dozor v priestoroch KC počas aktivít OFK
 • upratovanie interiéru KC
 • pomoc pri organizovaní zbierky na charitu,
 • kancelárske- administratívne práce v komunitnom centre,
 • podávanie základných informácií o prevádzkovom poriadku komunitného centra, o poskytovaných službách a cenníku za poskytované služby
 • vyberanie poplatkov podľa vopred ustanovených sadzieb
 • domovnícka práca vrátane drobnej údržby
 • dozor nad používaním spoločných priestorov v komunitnom centre (ďalej len KC), udržiavanie čistoty a poriadku v objekte KC ako aj v celom areáli KC
 • správa Viacúčelového ihriska v Poproči.

Aktivity KC