Stavebný úrad

Bc. Anna BENKOVÁ


Tel. č.: 055/4668 171

Fax.č.: 055/4668 169 (sekretariát OcÚ)

E-mail: sekretariat@poproc.sk

(Spoločný stavebný úrad pre obce: Poproč, Šemša, Malá Ida, Bukovec, Rudník a Jasov zo sídlom v Jasove)

Vážení občania, oznamujeme vám, že počnúc dňom 1.2.2011 pracovník Spoločného obecného úradu - stavebného úradu vykonáva činnosť v obci Poproč každý: 
Pondelok v čase od 7.30 hod. - 15.30 hod.

Tlačivá