Zdravotníctvo

VŠEOBECNÝ LEKÁR PRE DOSPELÝCH

IT - CARE s.r.o.
Meno: MUDr. Imrich Tóth

Kontakt:  055/67 11 776

Adresa ambulancie:
Zdravotné stredisko v Poproči
Východná 23
044 24 Poproč

Ordinačné hodiny:

Pondelok 7:00 - 12:30 hod.  
Utorok 7:00 - 12:30 hod. - lekárska posudková komisia od 9:00 hod. 
Streda 7:00 - 12:30 hod.  
Štvrtok 12:00 - 17:00 hod. 
Piatok 7:00 - 12:30 hod.  

PRAKTICKÝ LEKÁR PRE DETI A DORAST

- MUDr. Emil Brada od 1.8.2009 v Poproči neordinuje.

ZUBNÝ LEKÁR

Meno: MDDr. Igor Adamčík

Kontakt: 055/ 4664 141, prípadne 055/623 17 56 ambulancia Košice 

Adresa ambulancie:
Zdravotné stredisko v Poproči
Východná 23
044 24 Poproč

Ordinačné hodiny:  

  Pondelok   9:00 - 15:00 hod.  
  Utorok   zubná ambulancia Košice, Čajakova 3  
  Streda    12:00 - 19:00 hod.
  Štvrtok   zubná ambulanica Košice, Čajakova 3
  Piatok   zubná ambulancia Košice, Čajakova 3

www.navstevalekara.sk

AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI

ADOS - ATIZ  s.r.o.
Meno: PhDr. Zita Baníková

Kontakt: 0907 957 523 ; 0918 374 438

Adresa prevádzky:
Zdravotné stredisko v Poproči
Východná 23
044 24 Poproč