Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Umiestnenie kontajnerov na psie exkrementy v našej obci

 11.11.2020

Vážení občania,

           zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ukladá obci okrem iného umiestniť kontajnery vhodné na zhromažďovanie psích výkalov a zabezpečiť priebežne hygienické odstraňovanie ich obsahu. Všeobecne záväzné nariadenie obce Poproč č. 1/2013 o chove, vodení a držaní psov na území obce Poproč v § 6 Znečisťovanie verejných priestranstiev psom, uvádza povinnosť odstraňovať bezprostredne psie výkaly na verejne prístupných miestach.

     Týmto Vám oznamujeme, že v našej obci sme umiestnili tri takéto kontajnery a to pri futbalovom ihrisku, pri parku pod kostolom a pri kultúrnom dome. Kontajnery sú zelenej farby, sú viditeľne označené symbolom psa, aby bol zrejmy účel ich použitia. Psie exkrementy je potrebné uložiť do jednorázového igelitového vrecúška, ktoré sa nachádza v hornej časti kontajnera a následne vhodiť dovnútra.

     Vážení občania, veríme, že všetci držitelia psov uvítajú  túto novinku a  používaním  týchto kontajnerov zabránia znečisťovaniu našej obce psími exkrementami.


1 2 ... 69