Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Upozornenie k splneniu daňovej povinnosti

 26.01.2021

Vážení občania,

      upozorňujeme vás na blížiaci sa termín podania priznania k dani z nehnuteľností v prípade, že ste nadobudli alebo predali, zdedili či vydražili nehnuteľnosť.

       Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľností (alebo čiastkového priznania k dani, ak daňovníkovi nastali v nehnuteľnom majetku zmeny) je zákonom o miestnych daniach stanovená na 31. január zdaňovacieho obdobia. Nakoľko v tomto roku je 31. január dňom pracovného pokoja, priznanie je možné podať najneskôr 1.februára.

       Priznanie k dani z nehnuteľností odporúčame podávať elektronicky, kto takúto možnosť nemá, môže podať priznanie osobne na obecnom úrade a to po telefonickom dohovore (tel. č.: 055/4668 171) alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (dane@poproc.sk), prípadne môže zaslať priznanie poštovou zásielkou.

       Tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade, je možné ich stiahnuť aj z web stránky MF SR.

       Ak budete v tomto roku žiadať obec o zníženie alebo odpustenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu, nezabudnite na povinnosť predložiť žiadosť o zníženie, resp. odpustenie poplatku, spolu s dokladom preukazúcim dôvod uvedený v žiadosti, pre ktorý sa na území obce nezdržiavate (§ 7 VZN obce Poproč č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).

       Žiadosť si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade (po telefonickom dohovore) alebo vytlačiť z web stránky obce, sekcie občan, tlačivá. Žiadosť je potrebné podávať každoročne aj v prípade, že dôvod zníženia, resp. odpustenia poplatku pretrváva.


1 2 ... 64