Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Povinnosti majiteľov psov

 09.04.2021

Nakoľko v posledných dňoch sa nám po uliciach obce potuluje väčšie množstvo psov, upozorňujeme týmto ich majiteľov, aby zamedzili voľnému pohybu psov mimo chovného priestoru, nakoľko na území obce je voľný pohyb psa zákázaný. V zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ako aj VZN obce Poproč        č. 1/2013, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov je možné vodiť psa mimo chovného priestoru len na vôdzke a viditeľne označeného známkou.

      Ak majiteľ psa nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených, dopúšťa sa priestupku podľa zákona č. 282/2002 Z.z., za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky 165 € (§ 7 ods. 3), pričom priestupky tohto zákona prejednáva obec, v blokovom konaní orgán PZ.

       Zároveň Vás tiež upozorňujeme, že v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, podľa § 22 ods. 6 je vlastník zvieraťa povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku zvieraťa. V prípade nezabezpečenia takýchto opatrení sa vlastník zvieraťa dopustí priestupku podľa § 48 ods. 3 písm. h) zákona č. 39/2007 Z.z.. V takomto prípade uloží Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice – okolie fyzickej osobe pokutu 400 – 1000 €.

       Chceme tiež touto cestou pripomenúť majiteľom psov povinnosť, ktorú im ukladá vyššie citovaný zákon a to odstraňovanie psích exkrementov z verejných priestranstiev. Za týmto účelom boli v našej obci umiestnené koše na psie exkrementy.

       Ak sa v blízkej budúcnosti situácia v tejto oblasti nezlepší, obec bude nútená zabezpečiť odchyt túlavých a zabehnutých psov.


1 2 ... 69