Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Oznam o voľnom pracovnom mieste - učiteľ MŠ

 14.07.2021

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 84 ods.1  zákona NR SR č. 138/2019 Z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a  o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme  informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov.

Názov a adresa zamestnávateľa:                Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč

Miesto výkonu práce:                                  Materská škola, Kultúrna 2, Poproč

Kontakt:                                                       skola@zspoproc.sk

0907942212, 055/ 4664417

Kategória  pedagogického zamestnanca:  

  • učiteľ materskej  školy

Kvalifikačné predpoklady:

  • Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnacov a odborných zamestnacov.
  • Bezúhonnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č.138/2019 Z.z.
  • Zdravotná spôsobilosť a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Požadované doklady:                                  1. Žiadosť o prijatie do zamestnania

                                                                       2. Štruktúrovaný profesijný životopis

                                                                       3. Doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia)

4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

                                                                      

Platové podmienky:

V zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v závislosti od platovej triedy a dĺžky praxe.

Od úspešného uchádzača  pred uzavretím pracovného pomeru budeme požadovať:

  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa nie staršie ako 3 mesiace ( §9 a § 16 ods. 1 a 2 zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal o odpis z registra trestov § 9 ods. 1 a § 15 zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie staršie ako 3 mesiace.

Doplňujúce informácie:

  • Voľné pracovné miesto je  s nástupom od 25.8.2021
  • Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.8.2022
  • Pracovný úväzok: 100%

Požadované doklady zašlite do 23. júla  2021 na adresu školy  Základná škola s materskou školou, Školská 3, 044 24 Poproč alebo email: skola@zspoproc.sk.

Poproč  13. 07. 2021

                                                                                                          RNDr. Božena Mihóková

                                                                                                              riaditeľka školy


1 2 ... 91