Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Opatrovateľská služba u Vás doma

 15.11.2021

POTREBUJETE VY, ALEBO VÁŠ RODINNÝ PRÍSLUŠNÍK OPATROVATEĽKU? RIEŠENÍM JE OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA PRIAMO U VÁS DOMA!

Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba:

  • Vykonávaná v domácom prostredí prijímateľa,
  • Opatrovanie vykonáva opatrovateľka, je to najmä dohľad a pomoc prijímateľom pri úkonoch sebaobsluhy, napr. pomoc pri osobnej hygiene, kúpaní, obliekaní, pomoc s nevyhnutnými prácami v domácnosti, napr. nákupy, príprava a podávanie stravy, sprievod pri bežných aktivitách ako napr. sprevádzanie k lekárovi, na úrady,  prechádzka a iné činnosti na ktoré už prijímateľ sám nestačí.
  • Poskytuje sa občanom s trvalým pobytom v Obci Poproč, v čase od 8:00 hod do 15:30 hod počas pracovných dní.
  • Rozsah úkonov sa určí vzájomnou dohodou medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.          
  • Poskytuje sa osobe, ktorá je odkázaná na dohľad alebo pomoc inej osoby.
  • Stupeň odkázanosti sa určuje na základe posúdenia odkázanosti.

Obec poskytuje odkázanej osobe opatrovateľskú službu za cenu, ktorá sa určila Všeobecným záväzným nariadením č. 7/2019 -  v súčasnosti to je 0,57 Eur na hodinu. Významnú časť nákladov za opatrovateľskú službu platí za odkázaného opatrovaného obec.

Opatrovateľská služba prispieva k pokojnému prežívaniu života odkázaných osôb doma, bez obáv z opustenia, samoty a kontaktu s prirodzeným prostredím.

Ako vybaviť opatrovateľskú službu?

Je potrebné vyzdvihnúť si na obecnom úrade, alebo stiahnuť na webovom sídle obce tlačivá:

,,Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“

„Lekársky nález“

Následne je potrebné navštíviť všeobecného – ošetrujúceho lekára, ktorý vyplní lekársky nález. K žiadosti je možné priložiť aj lekársku prepúšťaciu správu, nie staršiu ako 6 mesiacov. Žiadosť s vyjadrením lekára doručíte na obecný úrad. Po doručení žiadosti a lekárskeho nálezu na príslušnom obecnom úrade, sociálny pracovník s Vami dohodne stretnutie vo Vašej domácnosti a vypracuje sociálny posudok. Posudkový lekár spracuje zdravotný posudok a Obecný úrad následne vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti občan požiada o poskytnutie opatrovateľskej služby.

Vybavuje : Mgr. Zuzana Tišťanová, kontakt: tel. 0908 256 420, e-mail: socialne@poproc.sk

Sociálny pracovník  je pre verejnosť k dispozícií v dňoch:   Pondelok v čase  od 12:30 – 15:00

Streda v čase od 12:30 – 15:00


1 2 ... 78