Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Novoročný príhovor starostky obce

 01.01.2022

Vážení spoluobčania,

odbitím včerajšej polnoci sme prekročili prah Nového roka 2022.

Rok 2021 sa stal minulosťou  a všetky dôležité udalosti nám zostávajú už  len v spomienkach. V spomienkach, o ktorých budeme rozprávať budúcim generáciám. Skončil sa rok 2021, druhý rok poznačený pandémiou ochorenia COVID-19, ktorá ovplyvnila životy ľudí na celom svete. Skončil sa ďalší rok, ktorý bol poznačený opatreniami a  obmedzeniami, prerušovaním  školského vyučovania, rušením kultúrnych a športových podujatí, zatváraním obchodov a reštaurácií.

Už dlhé mesiace nežijeme svoj obvyklý život. Nemôžeme sa stretávať, nemôžeme organizovať naše tradičné spoločenské udalosti, ktoré nám vždy spríjemňovali náš život. Nám všetkým tieto chvíle veľmi chýbajú. Situácia, v ktorej sme, však určite raz pominie. Na druhej strane, sme sa vďaka tejto situácii presvedčili, že aj neistota a zložité životné situácie, v ktorých sme sa ocitli, sa dajú zvládnuť, ak si vieme vzájomne pomáhať a podporovať sa.  A tak tomu bolo aj pri zdolávaní všetkých neplánovaných a nepredvídateľných situácií, s ktorými sme sa museli, v priebehu už ukončeného roka, vysporiadať. Preto mi dovoľte krátku rekapituláciu.

V mesiacoch január až máj minulého roka obec zorganizovala celkom 14 víkendových skríningových testovaní. Bolo to pre nás mimoriadne náročné obdobie, ale zvládli sme to aj vďaka vzájomnému porozumeniu, spolupráci a ochote pomáhať si. Preto sa aj v dnešný  prvý deň nového roka,  chcem poďakovať všetkým zamestnancom obce, dobrovoľníkom z radov občanov, ako aj členom dobrovoľného hasičského zboru. Mojou veľkou oporou v tomto neľahkom období boli členovia krízového štábu obce, ktorým sa chcem rovnako poďakovať hlavne za ich racionálny a pragmatický prístup k riešeniu krízových situácií v obci, na riešenie ktorých sme nemali žiadny manuál. Krízový štáb zasadal v roku 2021 celkom 12x.

Popri maratóne testovania a zasadnutí krízového štábu, sme museli v minulom roku, okrem bežnej každodennej agendy, zvládnuť aj úlohy súvisiace so sčítaním obyvateľov, domov a bytov. Výsledky tohto sčítania aj za našu obec by sme sa mali dozvedieť  začiatkom tohto nového roka.

Som osobne veľmi vďačná za to, že aj napriek únave z riešenia nepredvídateľných krízových situácií súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID 19, nám zostalo dostatok energie na zabezpečenie spracovania veľmi potrebných projektových dokumentácií v súlade s uzneseniami prijatými poslancami obecného zastupiteľstva. Projektové dokumentácie boli následne podkladom pre spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, z ktorých boli 3 žiadosti už odoslané (zateplenie kultúrneho domu, vodozádržné opatrenia v areáli kultúrneho domu a prístavba a nadstavba budovy MŠ) a  ďalšie 3 žiadosti sú v štádiu príprav (obnova a prístavba domova dôchodcov, rozšírenie vodovodu a rozšírenie kanalizácie). Významným medzníkom bolo aj spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií a  následne zabezpečenie procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa I. etapy rekonštrukcií miestnych komunikácií. Bohužiaľ okolnosti súvisiace s karanténou zamestnancov zhotoviteľa spôsobili, že následne už pokles denných teplôt znemožnil začať s rekonštrukciou ešte koncom minulého roka. Zhotoviteľ stavby je pripravený začať s prácami akonáhle to počasie dovolí.

Významným dňom bol 1.7.2021, kedy začal svoju činnosť v našej obci sociálny podnik Služby obce Poproč. Tomuto dátumu predchádzala viac ako polročná mravčia práca, ktorá však bola pre vás občanov neviditeľná. K 1.1.2022 sociálny podnik zamestnáva 13, prevažne zdravotne znevýhodnených, zamestnancov. Sociálny podnik už za prvý polrok svojej činnosti výrazne prispel k obnove a rekonštrukcii majetku obce.

V druhom polroku 2021 sme vyšli v ústrety aj našim spoluobčanom, ktorí mali záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID 19 a zorganizovali sme celkovo 5 očkovaní priamo v našej obci.

Vážení spoluobčania!

Napriek všetkým komplikáciám a obmedzeniam môžem dnes konštatovať, že sa nám v minulom roku podarilo zrealizovať mnoho plánov na zveľadení našej obce, z ktorých som dnes spomenula iba tie najdôležitejšie. Podrobnejšie sa s nimi môžete oboznámiť v prezentácií zverejnenej na webfacebookovej stránke obce.

Nedá mi dnes nespomenúť na najkrajšiu spomienkou na minulý rok, ktorou je spomienka na sobotu 18.12.2021, kedy sa nám opäť  podarilo zorganizovať jedinečné Anjelské Vianoce. Vaše pozitívne reakcia boli pre nás, organizátorov, najkrajším vianočným darčekom. Lebo nič nemôže nahradiť pocit, ak niekomu urobíte radosť. Po dlhom čase sme mohli vidieť na vašich tvárach úprimnú radosť a nadšenie. Verím, že aj toto bolo predzvesťou prichádzajúcich lepších časov.

Milí spoluobčania!

V prvý deň nového roka chcem poďakovať aj všetkým zdravotníkom,  záchranárom, policajtom, učiteľom, opatrovateľom, sociálnym pracovníkom, poštárom, predavačom a všetkým, pre ktorých minulý rok znamenal enormné zaťaženie.

Zároveň Vás chcem poprosiť, aby sme mali v novom roku viac pochopenia pre potreby druhých, aby sme nešetrili úsmevom a rozdávali radosť ľuďom v našom okolí. Skúsme si viac pomáhať a menej kritizovať, tešiť sa z úspechov druhých a pomáhať ľuďom v ťažkých životných situáciách.

Milí Popročania,

prajem vám všetkým, aby bol rok 2022 lepší ako minulý rok. Prajem vám veľmi veľa lásky, radosti, šťastia, psychických i fyzických síl a hlavne to najpodstatnejšie v živote každého z nás, a to, pevné zdravie.

Šťastný a požehnaný nový rok 2022!1 2 ... 88