Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Výsledky rozboru vody

 30.12.2022

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva boli obci doručené výsledky analýz pitnej vody v našej obci. Mimoriadny odber vzoriek bol vykonaný na základe signalizácie možného zhoršenia kvality pitnej vody od občanov a to dňa 19.12.2022 zamestnancami RÚVZ v dvoch domácnostiach, z ktorých jedna bola v hornej a druhá v dolnej časti obce. Analýzy boli vykonané v akreditovanom laboratóriu. Výsledky skúšok preukázali, že všetky analyzované ukazovatele sú v súlade s limitmi uvedenými vo Vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z.z. Jednotlivé protokoly sú zverejnené v prílohách tohto oznamu.

Podľa vyjadrenia VVS a.s. od spustenia čerpacej stanice Jasov – výtlak Poproč evidujú časté hlásenia na „zhoršenú“ kvalitu vody. Kvalita dodávanej vody do obce Poproč nie je zhoršená, má však iné vlastnosti ( tvrdosť vody ), ako povrchový zdroj zo Zábavy, nakoľko sa jedná o podzemnú krasovú vodu z prameňa Teplica-Jasov.

Za dodávku a kvalitu pitnej vody v našej obci zodpovedá VVS a.s.. Kvalita pitnej vody v našej obci je pravidelne monitorovaná aj RÚVZ.1 2 ... 102