Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Občania pozor! Priznali ste obci všetky svoje nehnuteľnosti?

 09.01.2023

Vážení občania,

       v zmysle  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je každý vlastník, resp. užívateľ nehnuteľnosti povinný priznať svoje nehnuteľnosti, t.j. pozemky a stavby podaním priznania k dani z nehnuteľností správcovi dane v Poproči. Priznanie pre budúci rok podáva každý, kto v tomto roku nadobudol nehnuteľnosť a to v termíne do 31.01.2023. Čiastkové priznanie pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti podáva vlastník, ktorý má oproti predchádzajúcemu roku vo vlastníctve nejakú zmenu, to znamená, že kúpil alebo predal, zdedil alebo vydražil nehnuteľnosť. Okrem podania priznania má občan povinnosť oznámiť takúto skutočnosť správcovi dane do 30 dní.

      Obec Poproč od minulého roka disponuje novým katastrálnym programom, v ktorom má možnosť kontrolovať nehnuteľnosti jednotlivých daňovníkov. Zbežnou kontrolou náhodne vybraných vlastníkov došiel správca dane k záveru, že v priznaniach niektorých daňovníkov nie sú priznané všetky pozemky  a stavby. Jedná sa najmä o budovy garáží, skleníkov, hospodárskych budov a altánkov. Nakoľko nepodanie priznania k dani z nehnuteľností môže obec pokutovať do výšky vyrubenej dane, najviac do 3000 eur, žiadame vás týmto, aby ste skontrolovali, či vo Vašich priznaniach k dani z nehnuteľností máte priznané všetky nehnuteľnosti, t.j. pozemky a stavby, ktoré vlastníte, resp. užívate. Ak zistíte nejaké nezrovnalosti, v spolupráci s referentkou správy daní a poplatkov urobte nápravu v priebehu budúceho roka, v ktorom začne kontrolná činnosť obce, zameraná na odhalenie nepriznaných pozemkov a stavieb.


1 2 ... 121