Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Odpoveď na podnety týkajúce sa opráv vysprávok na ul. Mieru

 22.05.2023

Vážení občania,

v poslednej dobe pribudlo viacero podnetov v mobilnej aplikácii Infoúrad, s ktorými sa občania obracajú na obec s požiadavkami resp. s dotazmi na opravy vysprávok na ul. Mieru. V nadväznosti na tieto podnety uvádzame, že obec môže konať len v rámci svojich kompetencií. V tomto prípade obec nemá zákonom zverenú kompetenciu na realizáciu vysprávok a opráv cesty v správe samosprávneho kraja, ani na kontrolu vykonania opráv, resp. vysprávok rozkopávok na ul. Mieru. Toto  je plne v kompetencii Správy ciest Košického samosprávneho kraja (ďalej ako „SC KSK“). Napriek uvedeným skutočnostiam starostka obce opakovane upozorňovala na tento problém a urgovala vyriešenie tejto situácie kompetentné orgány a organizácie, ktorými sú  v tomto prípade Správa ciest Košického samosprávneho kraja a Východoslovenská vodárenská spoločnosť.

Vzhľadom k tomu, že nedošlo k vyriešeniu tohto problému sa dňa 26.4.2023 konalo pracovné stretnutie starostky obce a zástupcov SC KSK – stredisko Košice – okolie, Moldava nad Bodvou, kde starostka obce dôrazne žiadala o urýchlenú nápravu. Následne sa dňa 17.5.2023, na základe písomného podnetu starostky obce, konalo ďalšie spoločné stretnutie za účasti zástupcov SC KSK Košice a SC KSK – stredisko Moldava n/B a zástupcu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. . Na tomto stretnutí zástupca VVS a.s. na vyzvanie zástupcov SC KSK informoval, že VVS a.s. nemá ani toho času ukončené opakované obstarávanie na výber zhotoviteľa opráv rozkopávok. Zároveň informoval, že do predchádzajúcej súťaže sa neprihlásil ani jeden uchádzač. Predpokladaný termín uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom je do 31.5.2023. Starostka obce požiadala zástupcov SC KSK, aby v tejto situácii našli spôsob, ako opraviť existujúce rozkopávky bezodkladne a aby o tom informovali obec.

Foto: stretnutie dňa 17.5.2023 na Obecnom úrade v Poproči


1 2 ... 116