Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Oznam o voľnom pracovnom mieste - učiteľ ZŠ 2. stupeň

 07.06.2023

Oznam o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 84 ods.1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov.

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč

Miesto výkonu práce: Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč

Kontakt: skola@zspoproc.sk

0907942212, 055/ 4664417

Kategória pedagogického zamestnanca:    učiteľ

učiteľ matematiky

učiteľ informatiky

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ druhého stupňa ZŠ

Kvalifikačné predpoklady:

  • Odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č.1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
  • Bezúhonnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č.138/2019 Z.z.
  • Zdravotná spôsobilosť a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Požadované doklady:

1. Žiadosť o prijatie do zamestnania

2. Štruktúrovaný profesijný životopis

3. Doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia)

4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Platové podmienky:

V zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a dĺžky praxe.

Od úspešného uchádzača pred uzavretím pracovného pomeru budeme požadovať:

  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa nie staršie ako 3 mesiace ( §9 a § 16 ods. 1 a 2 zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal o odpis z registra trestov § 9 ods. 1 a § 15 zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie staršie ako 3 mesiace.

Doplňujúce informácie:

  • Voľné pracovné miesto je s nástupom od 25.08. 2023
  • Pracovný pomer na dobu určitú: zastupovanie počas materskej dovolenky
  • Pracovný úväzok: 100%

Požadované doklady zašlite do 23. júna 2023 na adresu školy:

Základná škola s materskou školou, Školská 3, 044 24 Poproč

alebo elektronickou poštou: email: skola@zspoproc.sk

Poproč 01.06. 2023

RNDr. Božena Mihóková

riaditeľka školy


1 2 ... 116