Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Parkovanie motorových vozidiel na cestách a chodníkoch

 09.04.2019

V súvislosti s opakovaným porušovaním zákona č. 8/2009 o cestnej premávke spočívajúcom v parkovaní motorových vozidiel na ceste ako aj na chodníkoch v obci Vás týmto upozorňujeme na skutočnosť, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri státí motorového vozidla na ceste musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy (čiže minimálne 6 m) a pri zastavení musí zostať aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. Zároveň  podľa § 25, ods. 1 písmeno q) spomínaného zákona vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2 ktorý znie: Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným značením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Pri parkovaní na chodníkoch a cestách v obci dochádza takto k porušovaniu zákona o cestnej premávke, k zníženiu bezpečnosti a plynulosti premávky, ako aj k obmedzovaniu pohybu chodcov po chodníkoch.

V prípade nerešpektovania tejto výzvy zo strany vodičov motorových vozidiel odporúčame obyvateľom, aby pri zistení porušovania ustanovení § 23 ods. 1 a 2 zákona o cestnej premávke vodičmi, ktorými bránia v bezpečnom a plynulom prejazde miestnych komunikácií a cesty 3. triedy a chodníkov v obci iným osobám sa priamo obracali na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Jasove, č. tel.   055/4664 123

Vážení  občania,
veríme, že túto výzvu pochopíte a svojim postojom prispejete aj Vy k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách a na chodníkoch v obci.1 2 ... 35