Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Strategický dokument - Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

 18.06.2019

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek živ. prostredia kraja podľa § 5  ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živ. prost. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 5.6.2019 oznámenie o strategickom dokumente  Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja.

Do oznámenia možno nahliadnuť na obecnom úrade, v úradných hodinách.

Je zverejnený na webovom sídle Ministerstva živ. prostredia SR na adrese: https: www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-urzatelnejmobility-kosickeho-samospravneho-kraja.


1 2 ... 37