Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Projekt VVS, a.s, ,, Napojme sa,,

 26.07.2019

Predmetom projektu má byť bezplatná realizácia vodovodných a kanalizačných prípojok v meste Medzev a v obciach Jasov a Poproč v rozsahu od bodu napojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu až po rodinný dom, vrátane zemných výkopových prác, dodávky materiálu a montáže prípojok. Projekt zahŕňa nielen dobudovanie častí prípojok vybudovaných v rámci projektov spolufinancovaných z fondov EÚ ale aj realizáciu nových prípojok v celom rozsahu.

Informácia k projektu „Napojme sa“:

V rámci projektu VVS, a. s. ponúka pri realizácii kanalizačnej prípojky:

·         Prepojenie kanalizačnej prípojky s vnútornou kanalizáciou nehnuteľnosti za podmienky, že potrubie vnútorných rozvodov kanalizácie bude vyvedené cez obvodové murivo, mimo objekt rodinného domu

·         Povoliť vstup na pozemok mechanizmom a pracovníkom našej spoločnosti s tým, že výkopové práce na pozemku budú zrealizované výlučne za použitia mechanizmov

·         VVS, a. s. ako zhotoviteľ kanalizačnej prípojky, odstránenie spevnených povrchov ani spätné povrchové úpravy spevnených povrchov (betónových, asfaltových, dláždených, či iných povrchov) na pozemku žiadateľa nebude realizovať. Zrealizuje len spätný zásyp vykopanou zeminou.

·         Maximálna dĺžka kanalizácie ktorú VVS, a. s. zrealizuje na vlastné náklady v rámci tohto projektu je 30 m

Za  účelom podania žiadosti o realizáciu vodovodnej/kanalizačnej prípojky je potrebné splniť nasledovné úkony zo strany vlastníka ( spoluvlastníka, príp. nájomcu ) nehnuteľnosti:

1.       Osobná návšteva v Zákazníckom centre našej spoločnosti na ul. Vysokoškolskej č.1 v Košiciach, pri ktorej prosíme predložiť občiansky preukaz

Úradné hodiny Košice: Po, Ut, Štv: 8.00 - 16.00 h; Str: 8.00 – 17.00 h; Pia: 7.00 – 12.00 h;

Presný termín návštevy prosíme dohodnúť na tel. číslach call centra: 055/7952 777 alebo 055/7984 777 ( v záujme vyhnúť sa dlhým čakacím dobám ).

Vyplnenie formulára – žiadosť o realizáciu vodovodnej prípojky/kanalizačnej prípojky ( vyplní pracovníčka Zákazníckeho centra ), ktorú žiadame doplniť o prílohy:

a)      Situáciu vodovodnej prípojky/kanalizačnej prípojky v mierke 1:200 (1:100) so zakreslením pripojeného  objektu aj s umiestnením vodomernej šachty/revíznej kanalizačnej šachty, trasy vodovodnej/ kanalizačnej prípojky, situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp a pod. ).

b)      Parcelový snímok z pozemkovej evidencie v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá bude napojená na verejný vodovod/verejnú kanalizáciu

c)       List vlastníctva – aktuálny ( stačí aj z internetu - Kataster portálu )

d)      Príp. ďalšie doklady 

2.       Podpísanie Zmluvy o odbere pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

3.       Podpísanie zmluvy o realizácii vodovodnej/kanalizačnej prípojky

Informácie o projekte nájdete aj na internetovej stránke www.vodarne.eu/zakaznickazona/Napojme sa.

Termín trvania akcie a možnosti predkladania žiadostí o pripojenie bol stanovený od 01.08. do 15.09.2019. 


1 2 ... 39