Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice-okolie

 25.09.2019

V súlade s Národným kontrolným programom pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2019 je okres Košice-okolie ako vysokoriziková oblasť vo vzťahu k Africkému moru ošípaných. Zo zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následne právnych predpisov vzniká chovateľom ošípaných povinnosť na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Košice-okolie, Kukučínová 24, Košice, t.č. 055/7294391 alebo 0917 619 674:

 • V prípade akejkoľvek zmeny správania resp. narušení zdravotného stavu alebo úhynu domácej ošípanej túto skutočnosť ihneď nahlásiť.
 • Oznámiť vykonanie domácej zakáľačky min. 1 pracovný deň vopred.
 • Zaregistrovať všetky chované ošípané, aj jeden kus pre vlastnú spotrebu.
 • Ošípané držať v uzavretých priestoroch tak, aby nenastal kontakt s ošípanými z iných chovov ani  s diviačou zverou.
 • Zákaz používania kuchynského odpadu na kŕmne účely pre ošípané.
 • Dodržiavať v chove zásady biol. bezpečnosti – prezliekanie ošetrovateľov a návštevníkov pri vstupe do chovu, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov.
 • Skladovať krmivo a podstielkovú slamu pre ošípané mimo dosahu diviakov, nesmú pochádzať z polí a záhumienkov, ku ktorým majú prístup diviaky.
 • Skladovať krmivo a podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím.
 • Nevykonávať reprodukciu domácich ošípaných za účelom ďalšieho predaja.

                                                                                                                      

Pri nedodržaní týchto povinností hrozí chovateľovi pokuta v zmysle platnej legislatívy a za usmrtenie ošípaných pri potvrdení nákazy nebude mať nárok na odškodnenie.

RVPS Košice –okolie doporučuje v rámci prevencie ochorenia:

 • Vykonať čo najskôr domácu zabíjačku ošípanej bez ohľadu na vek a hmotnosť, produkty z nej použiť pre len vlastnú spotrebu a nedistribuovať ich do iných okresov.
 • Nekupovať ošípané bez veterinárnych sprievodných dokladov cez rôzne inzeráty a zo zahraničia, kde nie je známy ich pôvod a zdravotný stav
 • Registrovať ošípané a zabezpečiť ich vyšetrenie podľa pokynov RVPS Košice-okolie.

V rámci súčinnosti obce s RVPS Košice-okolie žiadame všetkých chovateľov ošípaných  nahlásiť na obecný úrad v Poproči :

 • meno a priezvisko chovateľa a držiteľa ošípaných
 • adresu
 • telefonický kontakt
 • počet chovaných ošípaných

v termíne do 3.10.2019.


1 2 ... 50